Selskabet for Fremtidsforskning (SfF)
Referat fra generalforsamling den 24. januar 2019.

1: Valg af dirigent og referent.

Tyge og Michael blev valgt.

2: Formandens beretning

Michael arbejder på at finde en historiker, der kan skrive om Selskabets historie. Saxo-Instituttet melder, at det er en interessant opgave, men at der p.t. ikke er nogle interesserede, så der researches videre …

3: Generalsekretærens beretning

Tyge gennemgik processen med at transformere SfF til en mere aktivitets- og procesorienteret organisation.

Vi skal have formuleret en fortælling!

Arbejdet med den nye hjemmeside skrider frem og forventes færdigt snarligt.

4: Regnskab

Tyge fremlagde regnskabet. Der har været en stor udgift til udgivelsen af den trykte udgave af Futuriblerne:

Fremtidens Fællesskaber – vol. 1, så formuen er faldet fra omkring 25.000 kr. til omkring 17.000 kr.

Vi forventer en fortsat indkomst fra vol. 1, når vol. 2 udkommer i juni 2019.

Regnskabet blev godkendt.

5: Valg

Michael blev genvalgt som formand.

6: Futuriblerne, de næste udgaver, økonomi, markedsføring mm.

Karen gennemgik status for Futuriblerne, sociale fællesskaber vol. 2, der planlægges til at udkomme før folkemødet i juni.

Om konceptet for indholdet: Som eksempel på, at begynde at begribe hvad der rører sig i samfundet, refererede Karen til: En bevægelse uden navn vil forandre verden:

https://www.information.dk/udland/2018/11/bevaegelse-uden-navn-forandre-verden

Konceptet bygger på Paul Hawken 2007: Blessed Unrest: how the largest movement in the world came into being, and why no one saw it coming. (Bibliotek).

… Fundamentally, it is a description of humanity’s collective genius, and the unstoppable movement to reimagine our relationship to the environment and one another.”http://www.paulhawken.com/write/

https://en.wikipedia.org/wiki/Blessed_Unrest

Udgivelsesplan og temaer for Futuriblerne er p.t.:

1: Sociale fællesskaber vol 2., udgives juni 2019.

2: Metode, især backcasting, og 50 års jubilæum, muligvis ultimo oktober 2019.

3: Arkitektur som ramme for fælleskaber. Foråret 2020.

4: Kommuner, borgerinddragelse mm. Efteråret 2020.

Markedsføring: Tyge arbejder med at styrke markedsføring af foredrag og Futuriblerne på den nye hjemmeside og Michael og Tyge opretter en ny Twitterprofil for Selskabet. Næste skridt bliver en profil på LinkedIn.

7: Forslag.

Peters to forslag blev udskudt.

8: Evt.:

Carsten og Peter udtræder af forretningsvalget, men vil gerne fortsat følge Selskabet.

Carsten kan evt. bidrage med en artikel om Velfærdssamfundets krise.

Hermed en stor tak for indsatsen :)